GIA CÔNG PHẦN MỀM 

Liink cung cấp cho khách hàng các dịch vụ gia công phần mềm với công nghệ đa dạng và toàn diện, tập trung vào 4 mảng dịch vụ chính, bao gồm:

  • Dịch vụ phát triển ứng dụng nền tảng: Java, .NET, PHP, HTML5.

  • Dịch vụ gia công phát triển ứng dụng, game dành cho thiết bị di động trên các nền tảng: Android, IOS, Windows Phone.

  • Phát triển ứng dụng web trên các Framework: Liferay, YII, Dotnetnuke, ...  • Dịch vụ “chuyển đổi”: Liink cung cấp các dịch vụ chuyển đổi, nâng cấp hệ thống và chuyển đối dữ liệu, quy trình hoặc ngôn ngữ...