GIS - WEBGIS

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện dự án, tư vấn nhiều giải pháp trong lĩnh vực GIS ở Việt Nam và đồng thực hiện các đề tài dự án cấp Nhà nước, cấp Tỉnh. Liink rất hân hạnh được cung cấp những giải pháp ứng dụng GIS tối ưu, hiệu quả, mang đến thuận lợi và lợi nhuận cao nhất cho công việc kinh doanh của bạn.

Hiện những giải pháp chúng tôi tư vấn bao gồm:

  • Giải pháp ứng dụng GIS trong quản lý nhà đất, địa chính các cấp, bất động sản,....


  • Giải pháp ứng dụng GIS trong quản lý, tích hợp, mô phỏng, dự báo,...


  • Giải pháp ứng dụng GIS trong quản lý và giám sát.

 

Các giải pháp thực hiện dưới hình thức hệ thống thông tin quản lý, hỗ trợ người dùng trong mạng nội bộ, mạng diện rộng và cả trên môi trường internet. Hỗ trợ người dùng trên các môi trường hệ điều hành phổ biến như Windows, Unix, Mac OS…