TƯ VẤN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Với đội ngũ chuyên gia làm việc tại các trường đại học, cao đẳng và các công ty có uy tín với nhiều năm kinh nghiệm tham gia tư vấn các dự án trong và ngoài nước. Liink cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT:


  • Tư vấn lập đề án, đề cương trong lĩnh vực CNTT.

  • Tư vấn các hệ thống thông tin tích hợp cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

  • Tư vấn, xây dựng các hệ thống thông tin địa lý (GIS).

  • Các tư vấn liên quan đến lĩnh vực CNTT.


Chúng tôi liên tục nghiên cứu các giải pháp, công nghệ CNTT mới nhất để lựa chọn phương án đầu tư ứng dụng CNTT hiệu quả, tối ưu và tiết kiệm nhất. Như các giải pháp công nghệ của IBM, Microsoft, Mã nguồn mở, Cisco,…