PHẦN MỀM CHẤM TRẮC NGHIỆM TỰ ĐỘNG


AutoMark là phần mềm chấm thi trắc nghiệm tự động theo mẫu thiết kế sẵn tương tự như mẫu dùng thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dành cho thi Tốt nghiệp phổ thông và Tuyển sinh đại học). Hình thức trả lời là chọn một phương án đúng trong 4 phương án cho trước.

Các bài làm của thí sinh và đáp án của bài thi được đưa vào máy tính bằng máy quét ảnh scanner). AutoMark sẽ đọc, phân tích ảnh và đưa ra kết quả của bài làm.

1. Ưu điểm chính của AutoMark

 • Mẫu phiếu trả lời có thể in đen trắng
 • Không cần giấy chuyên dụng.
 • Giá thành rẻ, phù hợp với việc dùng thường xuyên trong trường học.
 • Không làm thay  đổi cách thức ra  đề, làm  đáp án và bảo mật  đề thi.
 • Độ chính xác 100%  đối với các phiếu trả lời  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
 • Ảnh đuợc phân tích và kết xuất kết quả ra tập tin CSDL Access nên dễ dàng kết nối với các hệ thống quản lí khác.
 • Giao diện chuyên nghiệp, dễ cập nhật và tra cứu: có thể xem kết quả từng bài làm và đối chiếu với ảnh của bài làm được quét vào máy tính.
 • Các kết xuất thống kê phù hợp, dễ dàng mở rộng.

2. Mô hình hệ thống:


3. Tính năng chính

   3.1.  Chức năng chính: chấm bài thi

 • AutoMark đọc và phân tích chính xác 100% các phiếu trả lời của thí sinh và đáp án của giáo viên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Việc quét bài (scan) bị sai lệch không ảnh hưởng đến kết quả.

   3.2.  Chức năng cập nhật

 • AutoMark cho phép cập nhật danh sách thí sinh, xếp phòng thi. Có thể Import danh sách thí sinh từ một CSDL có sẳn gồm các thông tin: MASV, họtên, đơn vị, ngày sinh, nơi sinh khoa)
 • Cập nhật các môn thi.
 • Cập nhật thông tin về đề thi: mã đề, tên môn, số câu hỏi, thời lượng làm bài,...

   3.3.  Chức năng tra cứu

 • Xem kết quả thi của tất cả thí sinh.
 • Xem danh sách thí sinh vắng thi.
 • Xem kết quả của từng bài làm và có ảnh bài làm để đối chiếu.
 • Xem đáp án các đềthi, có ảnh để đối chiếu.

   3.4.  Chức năng in ấn

 • Có thể in kết quả thi như một danh sách từ trên xuống (để kiểm tra).
 • Kết quả thi có thể kết xuất theo từng phòng-môn thi (để công bố).

    3.5.  Thống kê

 • Thống kê phổ điểm của từng môn thi hoặc cả kỳ thi.
 • Thống kê sốlượng thí sinh theo từng môn thi.
 • Thống kê sốlượng thí sinh theo từng đề thi.

    3.6.  Các tiện ích khác

 • Sao lưu và lấy lại dữ liệu đã được sao lưu.
 • Xuất kết quả ra file Excel.
 • Dữ liệu thi cũ.
 • Đổi mật khẩu hệ thống.

4. Yêu cầu vềphần cứng đề dùng AutoMark

 • Máy tính cấu hình phù hợp để cài Windows XP/Win 7.
 • Máy in phun mực (Laser)
 • Máy quét ảnh loại tự tải giấy (Auto-feeder)

5.  Yêu cầu kỹ thuật

 • Dùng bút chì đen loại 2B,...,6B để tô đen vào các ô SBD, Mã đề và vào các ô trả lời
 • Có thể dùng bút mực xanh đen hoặc đen thay bút chì