HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÍCH HỢP

Tracking system: là hệ thống giám sát tích hợp dành cho phương tiện và người, giúp cho doanh nghiệp có thể giám sát lịch trình di chuyển của thiết bị, xe, nhân viên… của mình theo thời gian thực hoặc xem lịch sử di chuyển trên bản đồ một cách trực quan, nhanh chóng

Tính năng chính

  • Xem vị trí thời gian thực trên desktop


  • Giám sát thiết bị, người trên smart phone


  • Xem thông tin chi tiết về Thiết bị, xe, nhân viên


  • Xem lại lịch trình di chuyển


  • Báo cáo tốc độ di chuyển


  • Báo cáo Km và thời gian lái xe liên tục


  • Các tính năng khác phục vụ nhu cầu quản lý và giám sát.
  • Mô hình hệ thống: