PHẦN MỀM QUẢN LÝ SHOP, CỬA HÀNG


Được thiết kế rất đơn giản và tiện dụng, eSHOP giúp các cửa hàng quản lý chi tiết tình hình kinh doanh và thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả, cụ thể:

1. Quản lý tình hình hàng hóa tồn kho

2. Quản lý doanh thu bán hàng của cửa hàng, của khách hàng, của nhân viên

3. Quản lý các khoản thu chi tại cửa hàng

4. Quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng

Chức năng chính:

1. Quản lý bán hàng

- Bán hàng bằng mã vạch

- Chiết khấu hóa đơn, mặt hàng

- Báo cáo bán hàng


2. Quản lý kho

- Nhập, xuất kho

- Báo cáo tồn kho 

- Kiểm kê kho


3. Quản lý hàng hóa

- Danh mục hàng hóa 

- In nhãn hàng hóa


4. Quản lý thu

- Tạo phiếu thu 

- Quản lý kết ca 

- Báo cáo thu

THIẾT BỊ HỖ TRỢ