Ra mắt phần mềm Thông tin liên lạc dành cho Giáo viên
[ Cập nhật vào ngày (19/10/2015) ]

Sau thời gian dài nghiên cứu và phát triển ngày 14/10/2015 Công ty Phần mềm LIINK đã cho ra mắt phần mềm Eter để phục vụ cho Giáo viên, Phụ huynh, Sinh viên, Học sinh.


Eter là ứng dụng cho phép Giáo viên cung cấp thông tin đến Phụ huynh, Sinh viên về các thông tin quan trọng của lớp, các hoạt động của trường. Khi Phụ huynh, Sinh viên, Học sinh tham gia sẽ nhận được thông tin bằng tin nhắn, email hoặc trong ứng dụng.

Thông tin chi tiết mời các anh chị tham khảo tại: http://eter.vn
Tải ứng dụng trên android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liink.projectx

Một số tính năng của phần mềm:


Trang Home hiển thị toàn bộ các thông tin của các lớp


Thông tin chi tiết về lớp


Xem chi tiết thông báo và các thông tin phản hồi của Phụ huynh, sinh viên, học sinh


Quản lý thông tin về lớp học
Công ty LIINK

  In bài viết