Feedback


PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC


1. Giới thiệu

Phần mềm (ePharmacy) được thiết kế rất đơn giản và tiện dụng, ePharmacy giúp các cơ sở bán lẻ thuốc quản lý được tồn kho, giá thuốc, tình hình kinh doanh của đơn, cụ thể: 

- Quản lý danh mục và phân loại, phân nhóm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng, …

- Quản lý nhập kho

- Quản lý xuất kho

- Quản lý báo cáo

- Quản lý người dùng

- Tiện ích

2. Chức năng

- Quản lý danh mục :  

* Quản lý danh mục nhóm và loại thuốc

* Quản lý danh mục nhà phân phối, kho hàng, nước sản xuất, khách hàng, danh mục đơn vị tính 

* Quản lý danh mục thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng : bao gồm mã số, tên, đơn vị tính, hoạt chất, tên nhà phân phối, tên nhóm, nước sản xuất, …

* Cài đặt giá bán
- Quản lý nhập kho

* Nhập kho theo hóa đơn : Nhập thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng vô kho của hệ thống

* Nhập khác như nhập trả,….

* Nhập đầu kỳ

* Lập phiếu chi

* Công nợ nhà cung cấp

* Bảng kê nhập kho 

* Bảng kê nhập khác- Quản lý xuất kho 

* Quản lý xuất bán lẻ

* Quản lý xuất theo toa

* Quản lý xuất bán sỉ

* Quản lý xuất khác

* Quản lý xuất điều kho

* Thu tiền bán sỉ

* Quản lý công nợ khách hàng bán sỉ

  * Bảng kê xuất kho và xuất khác


 

- Báo cáo

* Báo cáo tồn kho

* Theo dõi hạn dùng thuốc

* Định mức tồn trong kho 

* Báo cáo lợi nhuận

 

 

- Quản lý người dùng 

* Quản lý nhóm người dùng 

* Quản lý người dùng 

* Đăng nhập hệ thống 

* Đổi mật khẩu và Hỗ trợ từ xa

- Tiện ích

* Mở khóa chứng từ

* Mở khóa ngày

* Hướng dẫn sử dụng

Lượt truy cập: 5982